Over Cellmade

Missie

Cellmade staat in voor een toereikend arbeids- en beroepsopleidingen aanbod voor gedetineerden binnen het DG EPI met het oog op een optimale terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij.

Visie

Wij staan voor een professioneel en klantgericht commercieel beleid waarbij een kwaliteitsvol en maatschappelijk verantwoord diensten- en productenaanbod wordt uitgebouwd. Wij garanderen een tewerkstellings- en beroepsopleidingen aanbod dat de arbeidsomstandigheden en opleidingsbehoeften uit de maatschappij reflecteert.

DE GEVANGENIS LEVERT GOED WERK

Cellmade is het label van de Regie van de Gevangenisarbeid, een autonome dienst binnen de FOD justitie. Cellmade staat al sinds 1931 in voor de tewerkstelling en de opleiding van gedetineerden in de Belgische strafinrichtingen. Verspreid over heel België zijn er meer dan 30 penitentiaire werkplaatsen. Hier kunnen ondernemingen terecht voor een waaier aan activiteiten en diensten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gevangenisarbeid levert een belangrijke sociale meerwaarde op. Werken tijdens de detentie draagt immers sterk bij tot de re- integratie van gedetineerden. Het geeft hen de kans om levensdiscipline en beroepservaring te verwerven, hun verantwoordelijkheid te nemen en de slachtoffers te vergoeden. Op deze manier vinden ze later makkelijker hun plaats in de maatschappij. Wetende dat meer dan 99% van de gedetineerden vroeg of laat de gevangenis verlaat, is het van immens belang dat zij werkervaring verwerven tijdens detentie. Zodoende zullen zij vlotter aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt wat de recidivekansen aanzienlijk verlaagt.

Enkele cijfers

  • 10 000 gedetineerden in België

  • 20% werkt in de werkplaatsen

  • Meer dan 30 gevangenissen met werkplaatsen

  • Samenwerking met 400 externe ondernemingen

  • Klanten met reeds 30 jaar geschiedenis

Waarom kiezen voor Cellmade

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Efficiënte werkprocessen

  • Competente arbeidskrachten

  • Veel arbeidskrachten – deadlines behalen

  • Bekwaam technisch personeel

  • Kwaliteit: systeem van controle ingebouwd

  • Bereikbaarheid & flexibiliteit

  • Tailored solutions

  • Interessante tarieven