In 2018 verhuist Cellmade Hasselt naar Campus H

Geplaatst op

Cellmade

Ook Cellmade zal een kantoorruimte krijgen in het nieuwe brandweergebouw op Campus H. Cellmade is het label van de Regie van de Gevangenisarbeid, een autonome dienst binnen de FOD Justitie. De dienst bestaat al sinds 1931 en organiseert de tewerkstelling van gedetineerden in de Belgische strafinrichtingen. “Verspreid over heel België beschikken we over meer dan 30 penitentiaire werkplaatsen. De arbeid die de gedetineerden er verrichten gaat van pure handenarbeid via technische taken tot industriële activiteiten,” licht directeur Ati Wetzels toe.

Sociale meerwaarde

“Gevangenisarbeid is belangrijk. Het heeft een sociale meerwaarde, want een gevangene die werkt, werkt aan zijn re-integratie in de maatschappij. Hij krijgt weer uitzicht op een nieuwe toekomst. Werken geeft hen de kans om hun verantwoordelijkheid te nemen en de slachtoffers te vergoeden, om levensdiscipline en beroepservaring te verwerven … Zodat ze later makkelijker hun plaats in de maatschappij zullen vinden,” stelt Ati.

Samenwerken

“Cellmade ressorteert onder de FOD Justitie, Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen. Wij zijn dus verbonden aan onder andere de gevangenis van Hasselt. Onze hoofdtaak is het organiseren van de tewerkstelling van gedetineerden. Hiervoor werken wij samen met externe bedrijven die aan ons opdrachten geven.”

Tewerkstelling maximaliseren

“Bedrijven kunnen heel wat taken aan Cellmade uitbesteden. Bijvoorbeeld: montagewerk, verpakking, scanning, houtbewerking … Cellmade beheert klantencontacten, organiseert de productie in de werkhuizen van de gevangenissen Hasselt, Leuven Centraal, Leuven Hulp & Mechelen, voert actieve prospectie om ons cliënteel en dus de tewerkstelling binnen de gevangenissen te maximaliseren.”

Integratie van diensten

“Op dit moment delen we samen met het Veiligheidskorps een gebouwtje vlakbij de Hasseltse gevangenis. Voor Cellmade Hasselt-Leuven werken 2 accountmanagers, 4 boekhouders en ikzelf als leidinggevende en coördinator. Het voordeel van het nieuwe gebouw is dat we als overheidsdienst in een volledig nieuw gebouw komen te zitten, samen met andere overheidsdiensten. En dat schept natuurlijk heel wat voordelen naar integratie en samenwerking toe!” Naast de diensten van Cellmade, zal het nieuwe brandweergebouw onderdak bieden aan post Hasselt, de centrale administratieve diensten van de hulpverleningszone en de hulpcentrale 112.