Spring naar de inhoud

Missie

Cellmade staat in voor een toereikend aanbod van arbeid en opleidingen voor gedetineerden.

Visie

Cellmade staat voor een professioneel en klantgericht commercieel beleid waarbij een kwaliteitsvol en maatschappelijk verantwoord diensten- en productenaanbod wordt uitgebouwd. Wij garanderen opleidingen die de arbeidsomstandigheden en opleidingsbehoeften uit de maatschappij reflecteren.

De gevangenis levert goed werk

Cellmade is het label van de Regie van de Gevangenisarbeid, een autonome dienst binnen de FOD Justitie.
Cellmade staat al sinds 1931 in voor de tewerkstelling en de opleiding van gedetineerden in de Belgische strafinrichtingen.
Verspreid over heel België zijn er meer dan 60 penitentiaire werkplaatsen.
Hier kunnen ondernemingen terecht voor een waaier aan activiteiten en diensten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gevangenisarbeid en opleidingen leveren een belangrijke sociale meerwaarde op. Werken en opleiden tijdens de detentie dragen immers sterk bij tot de re-integratie van gedetineerden. Het geeft hen de kans om levensdiscipline en beroepservaring te verwerven, hun verantwoordelijkheid te nemen en de slachtoffers te vergoeden.
Op deze manier vinden ze later makkelijker hun plaats in de maatschappij. Wetende dat meer dan 99% van de gedetineerden vroeg of laat de gevangenis verlaat, is het van immens belang dat zij werkervaring verwerven tijdens hun detentie. Zodoende zullen zij vlotter aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt wat de recidivekansen aanzienlijk verlaagt.

nl_BENL